3 września 2019 r. - ogólne zebranie informacyjne - godzina 1700


  17 października 2019 r. - konsultacje indywidualne  - godzina 1700


  21 listopada 2019r. - konsultacje indywidualne - godzina 17


  23 stycznia 2020 r.
- zebranie podsumowujące I półrocze, spotkanie
  z wychowawcami -  godzina 1700


  26 marca 2020 r. - konsultacje indywidualne- godzina 1700  Maj/Czerwiec - spotkanie podsumowujące pracę roku szkolnego 2019/2020